Vytříděno, zabaleno a 45 kg je připraveno k odvozu