JAK POMOCI

 

LUKÁŠKA MŮŽETE PODPOŘIT u Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními.

https://www.asociace-deti-dmo.cz/page/pribehy

Číslo transparentního účtu: 2100501784/2010

vedený u Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR.

Na základě darovací smlouvy, kterou si můžete vyplnit zde.

I malá pomoc je skvělá a patři Vám za ní velký dík.     
Konkrétní výše částky je zcela na Vás.     
Celá částka jde vždy zcela na konkrétní pomoc konkrétnímu dítěti.     
Dárcům, kteří přispějí finančním darem vystavíme darovací smlouvu a  mohou si uplatnit daňové zvýhodnění:

 

DÁRCI - FYZICKÉ OSOBY

Dárci - fyzické osoby, kteří přispějí finančním darem Asociaci, si mohou uplatnit následující daňové zvýhodnění:

Fyzické osoby - od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.   

(§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu)

 

 

DÁRCI - PRÁVNICKÉ OSOBY

Dárci - právnické osoby, kteří přispějí finančním darem Asociaci, si mohou uplatnit následující daňové zvýhodnění:

Právnické osoby - od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)