Rehabilitační metoda KLIM-THERAPY

 

Pohybová terapie KLIM-THERAPY probíhá v místnosti, jejíž součástí je mimo jiné i speciální UEU cvičební box, stabilizační oblečky a další pomůcky, které využívá fyzioterapeut při

 • zahřívacím cvičení a hluboké masáži tkání neuromobilizaci horních i dolních končetin
 • redukci napětí a smyslových integračních technikách
 • potlačení patologických pohybových návykůUEU kles - náhled
 • nácviku a zapamatování si správných pohybových návyků
 • procvičování a zpevnění specifických svalových pohybových skupin
 • cvičení na progresivní tělesnou odolnost 
 • nácviku rovnováhy, koordinace a vytrvalostním tréninku
 • přenášení váhy těla, funkcionální aktivitách a nácviku chůze

 

V rámci individuálního cvičení fyzioterapeut s dětským klientem postupně prochází jednotlivými cvičebními jednotkami, které mohou být upraveny dle stavu, potřeb a pokroku dítěte.

 

Cvičební jednotky

 • příprava - prohřátí končetin (hot-pack)
  - zahřívací olejová masáž
  - stimulace hluboké propriocepce (neuromobilizace)
  - myofaciální uvolnění
  - strečink
 • cvičební jednotka:
  - posilování horních a dolních končetin, svalstva
  trupu a zad pomocí systému kladek /kolejnic, strečink
  - pohybová koordinace
  - stabilizace sedu
  - vibrační cvičení
  - funkční rovnováha
 • suspenzí systém – pavouk:
  - senzorická integrace
  - funkční posilování
  - koordinace
  - přenášení váhy a rovnováha
 • nácvik chůze:
  - nácvik chůze s pomůckami
  - nácvik chůze v bradlech
  - nácvik chůze – reflexní redukce
  - samostatná chůze
 • funkční trénink:
  - samostatný sed
  - nácvik sedni – vstaň
  - chůze v pavouku
  - chůze po schodech

 

Léčebný program na 4 týdny:

 • 1x vstupní lékařské komplexní vyšetření
 • 3x kontrolní vyšetření lékařem - vizita
 • 1x výstupní lékařské vyšetření
 • 20x zdravotní péče
 • 40x individuální léčebná tělesná výchova včetně zaškolení doprovodu
 • 20x nadstandardní individuální léčebná tělesná výchova Klim-Therapy
 • 20x individuální koupel jodobromová + suchý zábal
 • 12x skupinová léčebná tělesná výchova v bazénu
 • 20x oxygenoterapie
 • 1x individuální psychoterapie
 • závěrečnou lékařskou zprávu včetně výstupu v podobě DVD, které zachycuje průběh individuálního cvičení s dítětem a písemného doporučení cvičebních jednotek pro pokračování cvičení v domácím prostředí po ukončení programu (zašleme poštou)