Vytříděno, zabaleno a 40 kg je připraveno k odvozu