Marcela a Petr Vás vítají na stránkách syna Lukáška

 

Jsme rodiče třináctiletého zdravotně postiženého syna Lukáše Jendrulka.
Diagnóza našeho syna je DMO - smíšená forma dětské mozkové obrny, centrální hypotonický syndrom, hluboká psychomotorická retardace, epilepsie, atypický autismus.
Lukášek se narodil v 41 týdnu, bylo to zdravé miminko, třetí den po porodu měl Lukášek zástavu dechu (hypoxie mozku), byl oživován a převezen na JIP oddělení, kde nám Lukáška zachránili a po pár týdnech jsme si ho mohli odvézt domů. Od té doby vše začalo. Lukášek je tělesně, mentálně postižený, nechodí, neleze po čtyřech, nepoužívá ruce, nemluví. Je odkázaný na pomoc druhé osoby. Syn navštěvoval od tří let speciální školku v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě, kde měl veškerou péči. Nyní ho vozíme, každý den do speciální základní školy Slezské Diakonie, 2x týdně jezdíme na cvičení k soukromému fyzioterapeutovi do neurorehabilitačního cetra ARCADA, masáže a lázně. Lukášek, na to jaké má postižení je velký bojovník a velice snaživý. Díky pravidelnému rehabilitačnímu a domácímu cvičení je schopný i krátkodobě sedět a přetáčet se.

Také jezdím do lázní, kde to Lukáškovi velice prospívá. Nyní se v sanatoriu Klimkovických lázní začala provádět nadstandardní speciální rehabilitační metoda THERASUIT, což je intenzivní měsíční cvičení ve speciálním „kosmickém oblečku“ - speciální oblek výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky sezení, stoje, chůze apod.

Pravidelně jezdíme na rehabilitace do speciálního neurorehabilitačního centra ARCADA OSTRAVA, také do lázní Sanatorii Klimkovice na pravidelné rehabilitace. Tato pravidelná rehabilitace mu velice pomáhá, jak po mentální stránce (je více vnímavý, zlepšil se oční kontakt), tak pohybově. Nastala obrovská změna (celkově má pevnější svalový tonus, má vytvořené svalstvo na rukou, nohou, břiše, zvládne se posadit.

Předmětná terapie není hrazená zdravotní pojišťovnou. Terapie by se měla opakovat vícekrát do roka, což nelze z vlastních příjmů pokrýt.

Finanční zajištění naši rodiny je jen na manželovi.

Finanční dary budou použity výhradně na neurorehabilitace TheraSuit a TheraTogs, nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou.

 

Budeme rádi, když naší žádosti budete věnovat alespoň chvíli svého času a budete ochotni našemu synovi pomoci. Budeme vděční za jakoukoliv finanční částku.


Mnohokrát děkujeme
Marcela a Petr Jendrulkovi

 

LUKÁŠKA MŮŽETE PODPOŘIT u Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními.

https://www.asociace-deti-dmo.cz/page/pribehy

Číslo transparentního účtu: 2100501784/2010


Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle: 736 760 930