Restaurace Na Letné v Brupšerku se také ochotně zapojila